Δικηγορικό Γραφείο Βασιλικής Γερογιάννη

Βιογραφικό

Αποφοίτηση από Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό “Λίαν Καλώς”.

Εγγραφή Σε Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Γίνεται μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ξεκινά την άσκηση ελεύθερης μαχόμενης δικηγορίας.

Ίδρυση Δικηγορικού Γραφείου

Ιδρύει Δικηγορικό Γραφείο επί της οδού Μανάκη Α. 11 στο Ίλιον Αττικής και έκτοτε, συνεχώς και αδιαλείπτως, διεκπεραιώνει κάθε είδους νομικές υπηρεσίες (διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων, δικαστική εκπροσώπηση, παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων), με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού και με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Προαγωγή Σε Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Προήχθη από το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε “Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω” και πλέον εκδικάζει υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Scroll to Top