Το βιογραφικό της Βασιλικής Γερογιάννη, από την αποφοίτησή της και την ίδρυση του Δικηγορικού Γραφείου, έως και την προαγωγή σε Δικηγόρο Παρ' Αρείω Πάγω.

Σεπτέμβριος 2002

Αποφοίτηση από Καποδιστριακό

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό “Λίαν Καλώς”.

Αύγουστος 2004

Εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Γίνεται μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ξεκινά την άσκηση ελεύθερης μαχόμενης δικηγορίας.

Σεπτέμβριος 2004

Ίδρυση Δικηγορικού Γραφείου

Ιδρύει Δικηγορικό Γραφείο επί της οδού Μανάκη Α. 11 στο Ίλιον Αττικής και έκτοτε, συνεχώς και αδιαλείπτως, διεκπεραιώνει κάθε είδους νομικές υπηρεσίες (διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων, δικαστική εκπροσώπηση, παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων), με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού και με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Δεκέμβριος 2015

Προαγωγή σε Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Προήχθη από το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε “Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω” και πλέον εκδικάζει υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα.