Δικηγορικό Γραφείο Βασιλικής Γερογιάννη

Προήχθη από το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών σε “Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω” και πλέον εκδικάζει υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Scroll to Top