Δικηγορικό Γραφείο Βασιλικής Γερογιάννη

Γίνεται μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ξεκινά την άσκηση ελεύθερης μαχόμενης δικηγορίας.

Scroll to Top