Δικηγορικό Γραφείο Βασιλικής Γερογιάννη

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό “Λίαν Καλώς”.

Scroll to Top