Δικηγορικό Γραφείο Βασιλικής Γερογιάννη

Ιδρύει Δικηγορικό Γραφείο επί της οδού Μανάκη Α. 11 στο Ίλιον Αττικής και έκτοτε, συνεχώς και αδιαλείπτως, διεκπεραιώνει κάθε είδους νομικές υπηρεσίες (διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων, δικαστική εκπροσώπηση, παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων), με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού και με υψηλό ποσοστό επιτυχίας.

Scroll to Top